Søerne

Lake Fishing Denmark tilbyder vores gæster, en enestående mulighed for at fiske i Danmarks nok flotteste og mest fiskerige område, også kaldet det midtjyske søhøjland. Området består - som navnet antyder - af flere søer, som alle er smukt beliggende mellem skov, hede og bakkelandskab. Nogle søer er opstået af indkapslet smeltet dødis og er karakteristiske ved deres forholdsvise store dybder og undersøiske skrænter.

Dertil langsøer som er større eller mindre udposninger af Gudenåen, omgivet af skov og bakker der strækker sig op mod 147 m over havets overflade og med vanddybde på op til 20 meter.


Med din fiskeferie hos Lake fishing Denmark, sikrer vi dig adgang til fiskeri i langsøerne Julsø, Borresø, Brassø og Silkeborg Langsø der alle er udposninger af Gudenåen  - Danmarks største å - eller “flod” om man vil!

 

 

Oversigt over søerne

 

For alle LakeFishings Denmarks gæster, gælder det at vi udpeger de bedste stræk og standpladser, efter årstiden og aktuelle vejrforhold.

 Sø

 

Julsø:
Den største, på ca. 565 ha. og en dybde på op til 20 meter. Med sin størrelse, huller fra smeltet dødis og store gennemstrømning fra Gudenåen, findes her et meget varieret og spændende fiskeri efter sandart, gedde, aborre og søørred.
Grundet det meget vand og fine betingelser for flere småfisk som indgår i rovfiskenes fødevaner, er der her reelle muligheder for både sandart og gedde på over 10 kg, aborre over kiloet og søørred over 5 kilo.

Julsø ligger for foden af vores lokale klenodie - det 147 meter høje Himmelbjerg - i fantastiske og idylliske omgivelser der nok ikke findes bedre.

 

 

Borresø:
Efter en lille åslynge ved Svejbæk finder vi den godt 200 ha. store Borresø som også her byder på et fremragende fiskeri, specielt efter sandart og gedde, igen i indtagende omgivelser. I Borresø findes  flere små øer også kaldet “Paradis-øerne” og i området har flere søer blandt andet deres udløb. Her kan særligt nævnes Slåensø,  som er en af de reneste søer i Danmark, og som bestemt er et kig værd.
Borresø er ligesom Julsø, adskillige steder en hårdbundet og stenet sø, med mange spændende skrænter og dybder på op til 16 meter. Men kendetegnende for Borresø, er det lange stræk på langs af søen, hvor dybden er mellem 6 og 11 meter og bunden stenet. Der er specielt her, der fanges rigtig mange store sandarter og gedder.


 

Brassø:
Fra Borresø gennem yderligere en åslynge i Sejs begynder Brassø med sine 114 ha. omkranset af siv og skov. Brassø har ligesom Julsø og Borresø, et særdeles varieret fiskeri. Her skal især fremhæves gunstige muligheder for at fange karpe, søørred, brasen, skalle, aborre, gedde og ikke mindst sandart.
Her er gedder mellem 10 og 15 kg ingen sjældenhed, ligesom der her også fanges mange rigtige flotte sandarter på mellem 5 og 8 kg. Aborre omkring kiloet er heller ikke et særtilfælde!
I Brassø byder naturen ligeledes på stenede skrænter og dybder på op til 16 meter, men også lange stræk med dybder på mellem 5 og 8 meter og med varieret bund.
Fra Brassø og videre ind til slusen i Silkeborg, sejles der på et langt stræk af Gudenåen, hvor der er et rigtig godt medefiskeri. Her fanges hvert år store mængder af skaller, brasen og aborrer.
 

 

Silkeborg Langsø:
På den anden side af slusen føres man til Silkeborg Langsø.  Den 7 km strækkende Langsø består af 3 store bassiner på i alt 200 ha.  Søen bugter sig flot gennem Silkeborgs betagende by og skov. Silkeborg Langsø er op til 5 meter dyb, og giver mulighed for et spændende fiskeri efter gedde, sandart, aborre, søørred, skalle og brasen.
Hvert år kaster søen flere rigtig store gedder af sig på mellem 10 og 15 kg.

 

 


Follow Us on Facebook
Follow Us
Find Us on Youtube
Read Our Blog